Móng Cái: Đề xuất cho xe tự lái Trung Quốc vào du lịch Quảng Ninh

TP Móng Cái đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh mở luồng cho người và xe du lịch tự lái của Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu Bắc Luân 2.

Ngày 5/5, đại diện UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, cho biết địa phương nhận được văn bản của Cục Thương vụ và Quản lý cửa khẩu Đông Hưng, TP Đông Hưng (Trung Quốc), đề xuất về công tác chuẩn bị mở luồng kiểm tra cho người xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Bắc Luân 2 nhằm giảm tải lượng người xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Bắc Luân 1.

Sau đó, chính quyền TP Móng Cái có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, cho chủ trương chỉ đạo việc mở luồng kiểm tra, kiểm soát đối với người và xe du lịch tự lái của Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Bắc Luân 2.

Bên cạnh đó, TP Móng Cái cũng đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép địa phương phối hợp với các sở, ngành có liên quan để xây dựng phương án; tổ chức hội đàm với phía bạn.