TP.Móng Cái (Quảng Ninh): “Trảm” nhiều dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật

(TN&MT) – Hiện nay, trên địa bàn TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh còn tồn tại nhiều dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng tới phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, cũng như gây lãng phí về nguồn lực đất đai.

Những dự án “treo” này đã kéo dài nhiều năm trên địa bàn TP. Móng Cái làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, đời sống nhân dân. Do vậy, đông đảo nhân dân đề nghị tỉnh Quảng Ninh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với UBND TP. Móng Cái đẩy nhanh việc thu hồi các dự án chậm tiến độ.

anh-dh-01.jpg

Dự án Khu dịch vụ kho hàng và bến bãi tại Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái chậm tiến độ hơn 5 năm gây lãng phí tài nguyên đất đai

Thực hiện công văn số 2201 ngày 27/4/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh về rà soát, báo cáo các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật đợt 1 năm 2022 trên địa bàn TP.Móng Cái. Đến ngày 6/5/2022, UBND TP.Móng Cái đã có báo cáo số 370 nêu danh sách nhiều dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Theo đó, hiện nay, trên địa bàn TP.Móng Cái có 28 dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ do Sở TN&MT theo dõi; 20 dự án chậm tiến độ đã có quyết định thu hồi đất do Sở TN&MT theo dõi; 16 địa điểm nghiên cứu quy hoạch và 3 quy hoạch do Sở Xây dựng theo dõi đang chậm tiến độ; 15 dự án đã có quyết định/văn bản thu hồi địa điểm nghiên cứu/hủy bỏ quy hoạch…

Trong đó, điển hình như dự án Khu dịch vụ kho hàng và bến bãi tại Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái do Công ty CP Thương mại du lịch Kim Tinh làm chủ đầu tư, tính đến nay đã chậm tiến độ hơn 5 năm so với tiến độ ghi trong giấy chứng nhận đầu tư.

Dự án Khu dịch vụ kho hàng và bến bãi tại Lục Phủ, tại xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái do Công ty CP Thương mại du lịch Kim Tinh làm chủ đầu tư được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 tại Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Trong đó quy hoạch 4 khu với tổng diện tích 504.572m2 (diện tích sau khi điều chỉnh vào năm 2017 là 473.455m2), gồm khu 1: 96.989m2, khu 2: 162.076m2 (sau điều chỉnh là 130.950m2), khu 3: 87.997m2, khu 4: 157.519m2.

anh-dh-02.jpg
Khu bến bãi số 2 của Công ty CP Du lịch thương mại du lịch Kim Tinh bỏ hoang nhiều năm để cỏ dại mọc 

Dự án này được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 11/1/2013, trong đó tiến độ đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn thực hiện đầu tư sẽ hoàn thành trong 4 năm (2013- 2016).

Ngày 24/6/2021, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra thực tế đối với dự án này, trong đó chỉ rõ các nội dung chậm tiến độ đối với dự án: Đối với bến bãi số 2 và bến bãi số 3 đã chậm tiến độ hơn 4 năm; đối với bến bãi số 1 và bến bãi số 4, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Móng Cái chưa lập phương án đền bù GPMB, UBND TP.Móng Cái chưa thu hồi đất, chủ đầu tư chưa được UBND tỉnh Quảng Ninh cho thuê đất. Dự án đến nay đã chậm hơn 5 năm so với tiến độ ghi trong giấy chứng nhận đầu tư.

Trước đó, ngày 20/1/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản số 445 về việc đồng ý với đề xuất của Ban Quản lý KKT Quảng Ninh về việc yêu cầu Công ty CP Thương mại du lịch Kim Tinh thực hiện thủ tục lập, trình Ban Quản lý KKT Quảng Ninh thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu dịch vụ kho hàng và bến bãi tại Lục Phủ, trong đó loại ranh giới, diện tích quy hoạch khu bến bãi số 1 (96.989m2) và số 4 (157.519m2) ra khỏi quy hoạch của dự án.

Đồng thời yêu cầu nhà đầu tư là Công ty CP Thương mại du lịch Kim Tinh  ký quỹ và cam kết hoàn thiện dự án đảm bảo tiến độ điều chỉnh, nếu vi phạm sẽ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định.

anh-dh-03.jpg
Hơn 8,7 ha tại khu bến bãi số 3 để cỏ dại mọc, các hạng mục chưa triển khai gây lãng phí nguồn lực đất đai

Đặc biệt, trong số các dự án chậm tiến độ có dự án đến gần 22 năm so với tiến độ ghi trong giấy chứng nhận đầu tư, đó là dự án Bến cá và khu dịch vụ hậu cần nghề cá tại phường Bình Ngọc, TP.Móng Cái do Công ty TNHH Hương Anh làm chủ đầu tư. Theo tiến độ quy định thực hiện dự án đến ngày 1/7/2010 sẽ xong.

Nhưng đến nay, sau gần 22 năm triển khai, chủ đầu tư mới xây dựng được một số hạng mục gồm: một nhà tạm trông coi dự án và san lấp được khoảng 80% diện tích công trình theo quy hoạch; xây dựng 100m kè, đóng được khoảng 800 cọc bê tông hạng mục kè. Các hạng mục công trình còn lại chưa triển khai theo quy hoạch phê duyệt.

Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh và UBND TP.Móng Cái đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện dự án và báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh. Nhưng đến nay dự án của Công ty TNHH Hương Anh vẫn nằm “đắp chiếu”, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Đề nghị tỉnh Quảng Ninh cần có biện pháp mạnh để xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đời sống của nhân dân và gây lãng phí tài nguyên đất đai tại TP.Móng Cái nói riêng và các địa phương trong tỉnh nói chung.