Ông Phạm Văn Thành xin thôi giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất cho ông Phạm Văn Thành thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Ngày 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất cho ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nguyện vọng cá nhân.

2

Ông Phạm Văn Thành thôi chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã thống nhất chủ trương cho đồng chí Phạm Văn Thành thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo nguyện vọng để nhận nhiệm vụ công tác khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đồng chí Phạm Văn Thành theo quy định.
Ông Thành được xác định đã có vi phạm, khuyết điểm và chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống đại dịch COVID-19 và thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Ngày 20/9/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 1104/QĐ-TTg thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Phạm Văn Thành 44 tuổi, trình độ thạc sỹ. Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thành là Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh).

Ngày 18/6/2021, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu bổ sung ông Phạm Văn Thành giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026.