Đơn hàng chưa phục hồi, nhà máy tiếp tục giảm công nhân

 

TP HCMNhiều nhà máy phải giảm quy mô lao động, cho công nhân nghỉ luân phiên vì đơn hàng chưa có dấu hiệu phục hồi.