Bình Dương huyện Phú Giáo phấn đấu lên thị xã và khởi công KCN VSIP 4 tại đây trong tháng 8/2025

Phú Giáo: Phấn đấu đủ các điều kiện để trở thành thị xã

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Giáo sáng 28-3.

Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.

Kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khoa Hải – Bí thư Huyện ủy Phú Giáo cho biết, trong quý I/2024, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, cơ cấu sản xuất giữa trồng trọt và chăn nuôi là 49,9% và 50,1%. Trên địa bàn huyện có 732 hộ, cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao , tăng 28 hộ, cơ sở so với cuối năm 2023 ; có 117 cơ sở sản xuất nông nghiệp có giấy chứng nhận VietGAP, tăng 04 cơ sở so với cuối năm 2023. Hiện nay, 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 09/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.468,7 tỷ đồng, đạt 22,39% kế hoạch năm, tăng 11,96% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.495 tỷ đồng, đạt 16,64% kế hoạch năm, tăng 15,14% so với cùng kỳ.

Huyện đã làm việc với đơn vị liên quan triển khai các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư Khu công nghiệp VSIP IV tại xã Tam Lập, phấn đấu hoàn thiện thủ tục và khởi công trong tháng 8/2025 để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ VI, Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trong quý I, trên địa bàn huyện đã thành lập mới 11 doanh nghiệp với tổng số vốn 75 tỷ 500 triệu đồng, giải thể 07 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 42 tỷ 500 triệu đồng; cấp mới 139 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chấm dứt hoạt đông kinh doanh 66 cơ sở. Hiện nay, có 634 doanh nghiệp đang hoạt động với số vốn đăng ký trên 5.478 tỷ đồng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 25 hợp tác xã đang hoạt động.

Thu nội địa ước thực hiện 131 tỷ119 triệu đồng, đạt 31% kế hoạch năm. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 166 tỷ 086 triệu đồng, đạt 17% dự toán năm 2024. Hoàn thiện quy trình lập nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Giáo đến năm 2040 trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt. Năm 2024, huyện được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công 993 tỷ 349 triệu đồng. Giá trị giải ngân đến nay là 154 tỷ 391 triệu đồng, đạt 15,5% kế hoạch.